история
66 лет TZMO

1951

Создается государственное предприятие "Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych"

В г.Торунь, по заказу Министерства Обороны и Центрального Управления по снабжению горной промышленности, начинается производство перевязочных материалов. Производство должно быть закрыто после осуществления заказа, в течение примерно 6 месяцев, однако благодаря высокому качеству работы появляются очередные задания.|||Создаётся государственное предприятие Торуньске заклады материалув опатрунковых, которое уже в половине шестидесятых годов начинает завоёвывать заграничные рынки. Изделия ТЗМО в это время попадают в европейские, африканские и азиатские государства.

1991

Мы публичная компания

Переломный момент в истории компании: физические лица - работники предприятия а также представители научной и медицинской среды, создают акционерное общество АО «ТЗМО» , которое выкупает имущество предприятия у государства.

1996

Bella Hungaria Kft

Utworzenie na Węgrzech pierwszej zagranicznej spółki w Grupie TZMO.

1997

Наши продукты с маркировкой CE

АО «ТЗМО» - как первая фирма из медицинской отрасли в Польше получает право на маркировку своих изделий европейским знаком безопасности СЕ.

2003

Производственные предприятия на восточном рынке

Начинается изготовление гигиенических изделий в собственных новых предприятиях в России и на Украине.

2004

Современные производственные линии

Запускается производство дышащего ламината, который заменяет плёнку во впитывающих изделиях для детей и взрослых. Это революционное изменение, повышающее качество изделий и комфорт их использования.

2005

Современная фабрика в Индии

Новая фабрика в Индии начинает изготовление гигиенических и медицинских изделий.

2008

Новые производственные мощности

Создаются три производственных предприятия в Поморской Особой экономической зоне в г. Ковалево Поморске.

2012

Na podbój Ameryki

Wprowadzenie wyrobów inkontynentnych seni na rynek amerykański to kolejna z wielkich inwestycji i wyzwanie dla Grupy TZMO. Spółka TZMO USA Inc., z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia, konsekwentnie rozwija działalność biznesową.

2013

54 spółki w 17 krajach, 7300 pracowników.

Kontynuujemy inwestycje w 10 krajach : w Rosji, na Litwie, na Ukrainie, w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, w USA , w Indiach i w Polsce.|||Grupa TZMO SA liczy 54 spółki w Polsce i za granicą, w których zatrudnia 7300 osób. Nasze produkty dostąpne są na ponad 65 rynkach - w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii.

2016

CitoNet Warszawa.

To już szósty oddział Centrów Usług w Polsce, świadczący nowoczesne usługi w zakresie outsourcingu prania wodnego oraz tworzenia niestandardowych sterylnych pakietów, zestawów wyrobów medycznych dedykowanych pod konkretne procedury medyczne.|||Obecnie Grupa TZMO posiada swoje Centra Usług CitoNet w Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie, Łódzi, Zabagnie i Warszawie.

2017

Nowa siedziba TZMO Benelux w Bosch koło Amsterdamu

Jako firma globalna posiadamy spółki handlowe i centra logistyczne na różnych rynkach. Grupa TZMO nieustannie inwestuje. W Holandii właśnie powstała nowa siedziba i centrum logistyczne TZMO Benelux.